به نام خدا

به لطف خدا و همراهي شما همياران عزيز افطاري امسال نيز  براي كودكان همياري (كودكان كار) برگزار شد. همياران دلسوز بيشتر از گذشته كنار ما بودند و حضور گرمشان باعث شد تا به بچه ها خوش بگذرد. موسسه همياري معتقد است كودكان بيشتر از هر چيزي به شادي و اميد براي ساختن آينده اي بهتر نياز دارند لذا حضور همياران در كنار اين فرشته ها  مي تواند نويد بخش روزهايي پر از نور باشد.